Moreniansk aksjonsmetodikk

Moreniansk aksjonsmetodikk

Sett deg i hans stol
ta dialogen med deg
– sett fra hans ståsted

verdu-moreniansk-aksjonsmetodikk-1

Aksjonsmetodikk

Vil du vite mer om aksjonsmetodikk?

I stedet for å snakke om et vanskelig forhold til en medarbeider, setter du deg bokstavelig talt i hans stol og tar dialogen med deg – sett fra hans perspektiv. Dette kaller vi å ta et rollebytte. Du får selv oppleve hvilken effekt du har på din kollega, uten at han trenger å være til stede, og du får refleksjoner fra de andre i teamet på om det er samsvar mellom hva du sier og hva kroppsspråket ditt uttrykker. Det gir ny innsikt i egen atferd som gjør at du kan handle på nye og mer hensiktsmessige måter i neste runde.

Gjennom Moreniansk aksjonsmetodikk får du økt ditt eget bevissthetsnivå om hvordan du virker på andre.

Kjernen i Moreniansk aksjonsmetodikk

Filosofien bak Moreniansk aksjonsmetodikk er at vi skaper hverandre til en hver tid. Et møte mellom to eller flere mennesker er et møte hvor vi kan skape og omskape – og skape noe som er større enn hver og en av oss: 1+1=3. Det oppstår merverdi i en gruppe, og det er en av grunnene til at mange jobber i team. Men teamet er aldri sterkere enn det svakeste ledd.

Hvem som er det svakeste ledd er ikke statisk, men går ofte på omgang ut fra gitt kontekst og mål.

Det holder ikke at alle i teamet har utfyllende kompetanse for å løse oppgaven hvis ikke relasjonene bygger på respekt, positiv nysgjerrighet og god kommunikasjon. Det er i alles interesse å få teamet til å fungere, og ansvaret ligger hos hver enkelt.

Handlingsaspektet er helt sentralt i Moreniansk aksjonsmetodikk.

Det er godt kjent at vi mennesker har et bredt rollespekter, men at vi bruker noen få, prefererte og innøvde i det daglige. I møte med ulike mennesker og oppgaver, trenger vi imidlertid å ta i bruk et større rollerepertoar. Vi hjelper deg å øke din egen bevissthet rundt hvordan du virker på dine omgivelser – og hvordan du kan handle hensiktsmessig overfor ulike mennesker i ulike situasjoner.

Metoden gjør at du ikke bare bruker hodet, men får trening i å ta i bruk alle sansene vi trenger for å skape gode relasjoner.

Verdu bruker moreniansk aksjonsmetodikk i alle sine oppdrag, enten det er lederutvikling, team building, coaching eller konflikthåndtering.

Vil du lære å gjennomføre slik metodikk, tilbyr vi dette i våre utdanninger innen lederutvikling og konflikthåndtering.

Metoden gjør at du ikke bare bruker hodet, men får trening i å ta i bruk alle sansene vi trenger for å skape gode relasjoner.

Design TO KRYSS