Nettverk

Nettverk

verdu-nettverk

I tillegg til et stort
internasjonalt faglig

nettverk, har Verdu flere
faglig dyktige personer

som hentes inn for å
kunne håndtere større
oppdrag

verdu-nettverk-2

Trude_HF

TRUDE HARAM FRØLICH

Organisasjonspedagog og Pedagogisk leder i Storyboard AS

Trude er pedagog av bakgrunn, med en cand.paed.grad fra Universitetet i Oslo. Hun er moreniansk prosessleder med utdanning fra Morenoinstituttet i Oslo og Animera Konsult i Stockholm. Hun er i tillegg sertifisert innen JTI.
Trude har i hele sin karriere jobbet med lærings- og endringsprosesser i organisasjoner, både på leder- og medarbeidernivå. I perioden 1999 til 2006 jobbet hun med FoU og implementering av IKT i norsk utdannings- og skolesystem ved det som nå heter Senter for IKT ved Universitetet i Oslo.

Siden 2006 har Trude jobbet som konsulent for virksomheter innen offentlig og privat sektor med fokus på lærings- og endringsprosesser, og har særlig vært opptatt av prosessen fra beslutning til handling: Hvordan få det til å faktisk skje? Hvordan få menneskene med på endringene? Hvordan skape entusiasme og motivasjon rundt det nye og samtidig bevare det som er bra med det bestående? Hvordan sikre riktig kompetanse på kort og lang sikt? Hvordan håndtere motkrefter og spille på drivkrefter?
Trude er lærer ved vårt åpne lederutviklingsprogram.

verdu-nettverk-1

DAG-ADLER BLAKSETH

CEO Element Logic AS/Konsulent

Dag-Adler Blakseth er økonom og Moreniansk prosessleder. Han har jobbet som daglig leder i mer enn 20 år, og som konsulent på heltid i 7 år, med oppdrag for både privat næringsliv, det offentlige og organisasjoner.

Dag-Adler coacher ledere, leder lederutviklingsprosesser og underviser i økonomi og ledelse. Samt at han er operativ leder for Element Logic i Norge og Sverige.

 

Einar_S

EINAR SCHWENKE

Selvstendig konsulent

Einar har spesialisert seg på å trene mennesker og team i utfordrende kommunikative situasjoner. Med sin unike bakgrunn fra teater, PR-bransjen, undervisning og coaching, setter han nonverbal kommunikasjon, psykologi og pedagogikk sammen til noe som blir både nyttig og inspirerende hver gang.

Når du møter Einar, møter du en trygg, ivaretakende og erfaren mann som evner å overraske. Med sitt talent for å få ned guarden og få folk til å føle seg vel, vil du raskt våge mer enn du tidligere trodde, etter en treningsøkt med Einar.

Design TO KRYSS