Om Verdu

Om Verdu

verdu-om-verdu

Signatur-Eduardo1

En gruppes funksjon
er noe annet

og mye mer
enn summen av

enkeltindividene

Eduardo Verdu

Eduardo er MSc i systemisk familieterapi. Han er utdannet gruppepsykoterapeut og prosessorientert gruppeleder, og underviser i aksjonsmetodikk i Norge og Europa.

Eduardo er en ettertraktet prosessleder, veileder og lærer med Europa som sitt arbeidsfelt. Han er arkitekten bak den Morenianske prosessleder-utdannelsen for konsulenter i Norge og er faglig leder ved Moreno Instituttet Norge.

Eduardo har lang erfaring som prosessleder innen teambygging, lederutvikling, konflikthåndtering og megling.

I tillegg til å være selvstendig næringsdrivende, er Eduardo leder av den europeiske supervisjonskomiteen for aksjonsmetodikk og innehar flere styreverv nasjonalt og internasjonalt.

Mine erfaringsområder er grupper og gruppedynamikk og prosess fra så forskjellige områder som;

– systemisk tenkning
– sosiometri
– ledelse
– teater

Den nære menneskelige
erfaring med å være

gruppepsykoterapeut
og skuespiller i team er

verdifulle elementer i min bakgrunn

verdigrunnlag

Design TO KRYSS