Coaching

Coaching

Coaching handler om
endring, og coachen må

berøre menneskers tanker og
følelser for å kunne bidra.

– Endringer må komme
innenfra.

verdu-coaching-3

Coaching

Vil du vite mer om hva coaching kan bidra med for deg?

Den tradisjonelle formen for coaching med åpne, positive spørsmål for å nå et avtalt mål er en effektiv metode for sitt bruk. Men det mangler ofte noe på det menneskelige perspektivet.

Coaching handler om endring, og coachen må berøre menneskers tanker og følelser for å kunne bidra – endringer må komme innenfra. Coachen må forstå hvem du er, for å kunne hjelpe deg til å handle annerledes. Det er ikke nok at vi blir enige om en handling til neste gang vi møtes, fordi en handling alene er mekanisk.

Morenianske coacher bruker encounter som metode. En encounter er et autentisk møte hvor du er til stede med deg og ikke saken.

Kanskje vil du bli overrasket over hvordan coachen ser deg og forteller om det, samtidig som han gir mulighet for å velge alternativ atferd.

Hvis du vil ha enkle oppskrifter på hva du skal gjøre i bestemte situasjoner, er det bedre at du går til noen andre.

Men hvis du vil utvikle deg som menneske, leder eller kollega for å oppnå bedre resultater, har vi mye å tilby deg. I coachingen fokuserer vi ikke så mye på veien fremover, men veien innover – deg selv.

Hensikten er å oppnå økt awareness og integrasjon av hvem du er.

verdu-coaching-2

Design TO KRYSS