Konflikthåndtering

Konflikthåndtering

Det viktige er ikke
å unngå konflikter,
men å vite hvordan
du håndterer dem

verdu-portretter-2-2

Konflikthåndtering

Vil du vite mer om hvordan vi snur konflikt til ressurs? Vi tilbyr både konsulenttjenester og kurs i konflikthåndtering.

Mange bedrifter trener på krisehåndtering.
Få bedrifter trener på konflikthåndtering, selv om det trengs mye hyppigere.

To parter kan være uenige om en sak, men hvis begge blir respektert og sett er det lettere å finne en løsning.

Det handler også om å få den enkelte til å forstå hvilken rolle han eller hun spiller i konflikten. Ta for eksempel en sammenslåing av to firmaer med ulike kulturer, der man ikke har fokus på å skape en ny kultur. Når alle fortsetter slik de alltid har gjort det, kan det fort bli konflikter.

Rollebytte er en av de mest effektive metodene i konflikthåndtering. Det handler om å ta den andre partens perspektiv og virkelig prøve å forstå ham eller henne. Dette vil endre kommunikasjonen når de er tilbake i situasjonene på jobb.

Eksempelvis hadde jeg i oppdrag å hjelpe et konsulentselskap med team building. De hadde hatt mange andre veiledere inne for å løse en lenge pågående konflikt mellom to av konsulentene. Etter hvert ble konflikten veldig tydelig, også for meg.

Men i løpet av prosessen, fant de to tilbake til respekten for hverandre og ønsket om å få til noe. Det ble tydelig for dem hvordan de fremsto overfor hverandre. Det gikk så langt at de beklaget for hverandre – og for teamet – at de hadde oppført seg slik de hadde.

De hadde holdt på i to år med ulike veiledere og rådgivere uten resultat. Vi brukte ulike aksjonsmetoder, og hele teamet deltok i prosessen. De var målløse over hvor effektive metodene var.

Gruppelederens rolle er å skape trygge rammer, være tydelig nok til at teamet ser en motivasjon for å endre egen atferd – og ikke minst oppmuntre til å våge å prøve ut ny kommunikasjon og atferd.

verdu-utdanning

Design TO KRYSS