Team Building

Team Building

Selskapets viktigste konkurransefordel
er internkultur
og omdømme

verdu-portretter-1-3

Team Building

Vil du vite mer om hvordan team building kan gi effekt?

Team Building

Informasjonssamfunnet gjør at nye ideer spres med lynets hastighet. En virksomhet kan ikke lenger leve av en unik forretningsidé, den kopieres raskt.

Et av selskapets viktigste konkurransefortrinn er dets «sjel»: Dets unike identitet som reflekteres i dets kultur og omdømme. De selskapene som inviterer sine ansatte til å være med på noe som har en større mening enn bare det produktet bedriften tilbyr, har kraften til å bli morgendagens økonomiske vinnere. Penger kan motivere, men intet beløp kan inspirere, sa initiativtaker til prisen ”Business for Peace” Per Saxegaard under utdelingen i 2013.

Stadig flere bedrifter bruker ressurser på å bygge en sterk og god internkultur. Det betyr en kultur hvor ledere og medarbeidere kommuniserer godt og håndterer ulike relasjoner på en hensiktsmessig måte. Og ikke minst: en kultur som er robust nok til å tåle stadige endringer uten å miste energi og retning.

En happening skaper ingen endring, den gir bare en opplevelse. Team building kan kun skje gjennom målrettet, systematisk og langsiktig arbeid med de arbeidsoppgavene gruppen har, og de situasjonene gruppen skal fungere i til daglig. En sterk internkultur vil derfor være unik for den enkelte virksomhet og vil skape motiverte medarbeidere.

verdu-portretter-1-2

Design TO KRYSS